RYDALL VP Specialized Degrease

RYDALL VP Specialized Degrease

תיאור המוצר:

מסיר השומנים המהפכני והרב-תכליתי RYDALL VP Specialized Degrease מספק פתרון מקיף לניקוי והסרת גז ממכלי עיבוד בבתי זיקוק, תוך קיצור זמן ההשבתה, חיסכון בכוח אדם ובשימוש במים.

מעוניינים בפריט זה?

תיאור

RYDALL VP Specialty Degreaser הוא מסיר שומנים עם pH ניטרלי, שניתן ליישום ביישומי סירקולציה או אדים. ביישומי פאזת אדים הוא מסיר שמן, דלקים, גזים ברמת סף נפיצות תחתון (LEL), מימן גופרי (‎H2S) ובנזין (‎C6H6‎) ואף מספק את הערך המוסף של ניקוי משקעי פחמימנים במהלך יישום יחיד. ‏RYDALL VP יעיל גם כתוסף של חומר הרטבה לתמיסות אלקליות או חומציות כאשר יש צורך בניקוי כימי.

כמו כן, עובדי המפעל או הקבלן בשטח יכולים להשתמש ב-RYDALL VP בבטחה, בלי שיזדקקו לייעוץ מיוחד או פיקוח של קבלנים. המוצר מתכלה ומבוסס על נוסחה מהירה ויעילה של חומרים פעילי-שטח, שהיא עוצמתית במיוחד ועם זאת בטוחה לעובדים, לציוד ולסביבה.

איך פועל ניקוי בפאזת אדים

ראשית, הקיטור הרווי ב-RYDALL VP של פאזת האדים מתעבה על שכבת הפחמימנים שהצטברה על דפנות כלי הקיבול ומתחיל להעלות את הטמפרטורה של המשקעים. לאחר התחממות המשקע, הקיטור הרווי ב-RYDALL VP יחדור לתוך כלי הקיבול ויתעבה על משטחי המתכת של כלי הקיבול. הנוכחות של RYDALL VP בפאזת אדים תגרום להרטבת משטחי המתכת של כלי הקיבול ותאפשר שטיפה קלה יותר של שאריות הפחמימנים ממשטח המתכת באמצעות הקיטור הרווי שמכיל את RYDALL VP. אדים, גזים ומרכיבים נדיפים יורחקו דרך פתחי האוורור של הקיטור וינותבו לרוב לעבר צינורות ניקוז נמוכים ולמתקני הפליטה של עודפי הגזים במפעל. שאריות הפחמימנים והבוצה שנותרו בקרקעית המכל יהפכו לאמולסיה באמצעות עיבוי הקיטור ו-RYDALL VP בפאזת האדים, אשר פועל גם על קרקעית המכל.

מידע על ניקוי והסרת גזים באמצעות סירקולציה

התהליך הבסיסי של ניקוי מכלים וצנרת והסרת גזים כולל שימוש בתמיסה מימית של RYDALL VP, שמועברת באמצעות סירקולציה בטמפרטורה מוגברת דרך הציוד הרלוונטי והצנרת המשויכת אליו. במסגרת ההליך שבו משתמשים ב-RYDALL VP בסחרור כימי, תתבצע הסרה של שמן ורפש מכל המשטחים שעברו הרטבה וכן תתבצע הפחתת שאריות בנזין לפחות מ-‎1 ppm, הפחתת ‎H2S עד לרמה כמעט אפסית, והפחתת גזי LEL עד לרמה כמעט אפסית.
טכנולוגיית הניקוי והסרת הגז של RYDALL VP מהווה את הפתרון המהיר, הבטוח והחסכוני ביותר עבור מגוון רחב של יישומים. RYDALL VP מאפשר ללקוחותינו לקצר באופן משמעותי את זמני ההשבתה במהלך הסרת גז וניקוי מכלים וצנרת, וכך מבטיח חזרה לפעילות של הציוד במהירות רבה יותר. Apex Engineering Products Corporation יכולה לספק שירותים מקיפים של תכנון פרויקט לפני סבב הניקוי, כולל פגישות של תכנון מוקדם, בדיקות באתר, נוהלי יישום מפורטים, שימוש משוערך במים וכימיקלים והמלצות לסילוק פסולת.

מסיר השומנים המהפכני והרב תכליתי RYDALL VP מספק פתרון ניקוי מקיף לטיהור והסרת גז ממכלי עיבוד בבתי זיקוק, אשר מאפשר לקצר את זמני ההשבתה ולחסוך כוח אדם ושימוש במים.
RYDALL VP Specialty Degreaser הוא מסיר שומנים עם pH ניטרלי, שניתן ליישום ביישומי סירקולציה או פאזת אדים. במסגרת יישומי פאזת אדים הוא מסיר שמן, גזים בסף נפיצות תחתון (LEL), מימן גופריתי (H2S) ובנזין (C6H6) ואף מספק את הערך המוסף של ניקוי משקעי פחמימנים במסגרת יישום יחיד. RYDALL VP יעיל גם כתוסף חומר הרטבה עבור תמיסות אלקליות או חומציות הנדרשות בניקוי כימי.

הוראות

  • ראשית, הקיטור הרווי ב-RYDALL VP שבפאזת האדים מתעבה על שכבת הפחמימנים שהצטברה על דפנות כלי הקיבול ומתחיל להעלות את הטמפרטורה של המשקעים. לאחר התחממות המשקע, RYDALL VP בפאזת אדים יחדור לתוכו ויתעבה על משטחי המתכת של כלי הקיבול.
  • הנוכחות של RYDALL VP בפאזת האדים תגרום להרטבת משטחי המתכת של כלי הקיבול תאפשר שטיפה קלה יותר של שאריות הפחמימנים ממשטח המתכת באמצעות קונדנסט הקיטור שמכיל את RYDALL VP. אדים, גזים ומרכיבים נדיפים יורחקו דרך פתחי האוורור של הקיטור וינותבו לרוב לצינורות ניקוז נמוכים ולמתקני הפליטה של עודפי הגזים במפעל.
  • שאריות הפחמימנים והבוצה שנותרו בקרקעית המכל יהפכו לאמולסיה באמצעות עיבוי הקיטור ו-RYDALL VP בפאזת האדים, אשר פועל גם על קרקעית המכל. הוספת כימיקלים להזרקת הקיטור הרווי (דהיינו, פאזת האדים) מעצימה את יכולתו של הקיטור להרחיק מזהמים לא רצויים בפרקי זמן קצרים יותר.

קבצים להורדה

עלון מידע

RYDALL-VP-SDS-1112017

 

שאלות ותשובות

ש: מה מסמל ה”VP” ב-RYDALL VP?
ת: אלה הן ראשי תיבות של “vapor phase”, כשהמשמעות היא שניתן להשתמש ב-RYDALL VP בסחרור או בפאזת אדים.
ש: ערך ה-pH של חומר הניקוי שבו אנו משתמשים כיום נע בין 12-10. מהו ערך ה-pH של RYDALL VP?
ת: ל-RYDALL VP יש ערך pH שעומד על 7 בקירוב (או – pH ניטרלי).
ש: מה היתרון בשימוש ב-RYDALL VP בפאזת אדים ולא בסירקולציה?
ת: ההוספה של RYDALL VP להזרקת הקיטור הרווי (פאזת האדים) משפרת ומזרזת את תהליך הסרת המזהמים מן המערכת.
ש: כאשר משתמשים ב-RYDALL VP כמסיר גזים, מה קורה לגזים?
ת: הגזים מתערבבים עם ה-RYDALL VP והקיטור הרווי, כשהתערובת כולה מסולקת דרך מערכת הפליטה של עודפי הגזים במפעל.

סרטונים

דילוג לתוכן